Stichting BOOG

Stichting Boog te Ooltgensplaat staat voor "Behoud Ooltgensplaat Goed".

De stichting is in 2004 opgericht door een aantal dorpelingen. Aanleiding was de verpaupering van het monumentale gebouw aan de Kaai, het Oude Raadhuis en een aantal beeldbepalende gebouwen in het dorp.


Ons streven is om de leefbaarheid van Ooltgensplaat op peil te houden en dat doen we door o.a. Monumentendag te organiseren. Tevens zijn we een paraplu voor activiteiten in Ooltgensplaat.


Naast cultuur en historie neemt de natuur in en rondom Ooltgensplaat een belangrijke plaats in, ook vanwege de ligging van het belangrijke natuurgebied Hellegatsplaten, dat toegankelijk is via Ooltgensplaat. Er wordt nauw samengewerkt met instanties die zich richten op natuurbehoud en het bevorderen van toerisme dat gerelateerd is aan de natuur en historie
Bestuur Stichting BOOG

Ton Korteweg, Algemeen Bestuurslid
Gilles Nattekaas, Voorzitter
Heleen Vink, Penningmeester
Gerald Vink, Algemeen Bestuurslid    
Lieke Gerris, Secretaris


Indien u contact wenst met Stichting Boog kunt u een e-mail sturen naar
info@boog-ooltgensplaat.nl

Correspondentie adres:
Voorstraat 32
3257 BD Ooltgensplaat

 
Welkom op onze site